Onze inzet voor mensen

Een bijzonder aandachtspunt is de bescherming en verbetering van de mensenrechten in onze waardeketen. The Cotton Group streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de strengste arbeidsnormen in de fabrieken worden nageleefd en gewaarborgd.

WE ZIJN ER TROTS OP LID TE ZIJN VAN de FAIR WEAR FOUNDATION en de BSCI en deel te nemen aan de UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. Al deze initiatieven brengen veiligheid en verbetering op het gebied van de mensenrechten.

EEN EIGEN TEAM IN HET PRODUCTIELAND, dat nauw samenwerkt met onze leveranciers, is essentieel. We kunnen garanderen dat onze gedragscode wordt geïmplementeerd en dat we de beste praktijken van onze leveranciers voortdurend verbeteren.

GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN GARANDEREN

We hebben onze eigen kantoren en teams in de productielanden zelf. We zorgen ervoor dat ALLE NIEUWE PARTNERSHIPS GECERTIFICEERD ZIJN. The Cotton Group hecht ook veel waarde aan het vinden van partners die ons respect voor mens en milieu delen en die bereid zijn met ons samen te werken om hun praktijken te verbeteren. DE MEDEWERKERS VAN HET LIAISON OFFICE VAN THE COTTON GROUP werken rechtstreeks samen met onze zakenpartners om goede relaties op te bouwen, hun prestaties te toetsen aan onze duurzaamheidsverbintenis en hen te helpen verbeteren door middel van verschillende programma's en activiteiten. Ze hebben niet alleen nauwe banden met onze zakenpartners, maar ook met ngo’s, deskundigen, stakeholders en lokale overheden. Dit betekent dat ze inzicht hebben in de uitdagingen en begrijpen hoe ze verbeteringen in een lokale context kunnen stimuleren. Zodra we een partnership zijn aangegaan, werken we samen met de leverancier om zijn duurzaamheidsprestaties te verbeteren door training, maar ook door de leveranciers die goed presteren te belonen door grotere producthoeveelheden af te nemen.